Referat af Generalforsamlingen 2015

1. Valg af dirigent: Maria Wegener

1a. Valg af referent: Allan Tonnesen

2. Formanden beretning: Godkendt

3. Kasseren fremlægger revideret regnskab: Godkendt

4. Indkomne forslag:

4a. Licens betales 1 Juni pga holdtilmelding: Godkendt

4b. Nyt stereoanlæg til klubben: Godkendt

4c.Bedre internet i klubben: Betyrelsen er pålagt at gå videre med det

4d. Nedsættelse af kontingent for spillere der ikke spiller på hold: Ikke godkendt da vi har støttekontingent

5.Kontingent størrelse: Forbliver det samme

6. Valg af Formand. Kun lige år

7. Valg af Kassere: Michael Larsen Genvalgt

8. Valg af Husudvalgformand: Morten Norèn Genvalgt

9. Valg af Næstformand: Maria Wegener Genvalgt

10. Valg af Suppleanter: 1 Suppleant Svend Linnemann 2 Suppleant Aage Jensen

11. Valg af Revisor: Per Bertelsen Genvalgt

11a. Valg Af Revisor Suppleant: Steen Lysen

12. Eventuelt: 1- Informationer til nye spillere - 2 - Informationer omkring holdkaptajnens opgaver til ophæng på tavlen - 3 - Orientering om klubtrøjer - 4 - Bestyrelsen laver et forslag til sponsorat på trøjer - 5 - Rangliste dart - 6 - Tuneringsdart - 7 - Billede til hjemmesiden - 8 - Artikel i midtvestavis (Aage tager sig af det).