Referat af Generalforsamlingen 2016

1: Valg af dirigent: Michael Larsen.

1.2 Valg af referent: Allan Tonnesen

2: Formandens beretning: Godkendt

3: Kasserens beretning: Godkendt

4: Indkomne forslag

4.1: Fredagsdart/ med spisning. (Steen-Kent-Morten-Jan-Sune) står for undersøgelsen

4.2: Kontingent 1200kr incl licens. (Afvist) forslag til næste generalforsamling

4.3: Ølpriser ved flerekøb. (Vedtaget) øl og sodavandkort bestilles med 10stk for 120kr og 80 kr

4.4: Skiftning af skriver halvårligt. (Afvist) skiftes efter behov

5: Fastsættelse af kontingent. (forsætter som det er)

6: Valg af Formand. Bent Gregersen

7: Valg af Kasser. Ulige år

8: Valg af Husudvalgsformand. Morten Norèn

9: Valg af Næstformand. Ulige år

10: Valg af Sekretær. Ulige år

11: Valg af Supleanter. Svend Linnemann og Jan Svendsen

12: Valg af Revisor og Supleant. Michael Larsen og Per Bertelsen

13: Eventuelt: Kampbaner Ændres

13.1:Skjorter (der indkøbes flere varianter og indkaldes til spillemøde, hvor der stemmes om hvilken der skal købes)

13.2: Pølser og brød (forslag til baren)